header
website Wijkraad Amsterdamse Buurten Haarlem
Menu
In de buurt
Teller
Bezoekers totaal: 55.572
Bezoekers vandaag: 3
Bezoekers gisteren: 7
Max. Bezoekers p/d: 132
Huidige bezoekers: 1
Max. online: 21
Tot. aantal pag. bekeken: 402.338
Huidige pag. bekeken: 50.966
Leden

 

14 december 2020

 

Wilt u ook deel uitmaken van een wijkraad?
Dan is dit nu uw kans…

Wij zijn op zoek naar nieuwe ondersteuning.
Wij vragen mensen die gemotiveerd zijn om af en toe in hun vrije tijd voor onze wijk klaar te staan om:
Uw wijk te vertegenwoordigen in werkgroepen of deel uit te maken van de wijkkrantredactie
Met voorstellen of oplossingen te komen voor verbeterpunten in de wijk.
-    Mee te denken met de andere wijkraadsleden.
-    Uw wijk te monitoren, zodat u weet wat er zoal speelt, zowel positief als negatief.
-    Contact te onderhouden met andere wijkraden, politici en het belangrijkste: de buurtbewoners.
Hebt u zin om ons wijkraadteam te versterken, neemt u dan contact op met het secretariaat
via het e-mailadres secretariaat@wijkraadab.nl

                     
De leden van de wijkraad stellen zich voor:
(verandering in samenstelling per 19 januari 2019)

 

Irene Helmond

Voorzitter/Secretaris :- Lid dagelijks bestuur.- Begon in de wijkraad in de werkgroep
Verkeer. Gekozen door de wijkraad als Secretaris en later als Voorzitter/Secretaris.

Elly Aafjes

Vice Voorzitter/Penningmeester: - Lid dagelijks bestuur.Woont sinds een paar jaar
in de Amsterdamse buurt. Van origine is zij geen Haarlemse, maar vind het fijn wonen
hier. Zij is enkele maanden aspirant lid geweest, voordat zij de stap gemaakt heeft
naar wijkraadslid. Zij zet zich in voor en met de wijkraad.

   

 

 

Letty de Boer

Wijkraadslid: - Na enkele malen onze wijkraadsvergadering gevolgd te hebben heeft
Letty aangegeven ons te willen ondersteunen.Daarna is zij wijkraadslid geworden. Zij is vroeger secretaris van de wijkraad Slachthuisbuurt geweest.

     
 

Fred Spaansen

Wijkraadslid/Siteadmin: - Is sinds 2007 3 jaar Lid geweest van de wijkraad oude
Amsterdamse Buurt, met
als laatste functie Interim-Voorzitter, daarna sinds september
2011 lid van de wijkraad nieuwe Amsterdamse buurt. Was lid van de Bewoners Commissie
van Elan Wonen Amsterdamse Buurt/Spaarnoogplan en sinds midden 2014 is hij
webmaster van de SP Haarlem en zat hij in de Regionale Kader Groep Noord-West FNV
Taxi . Werkt zelf ook als taxichauffeur groepsvervoer. Fred beheert de site, twitter en

Facebook.

 

Jan Appel

Wijkraadslid - Coördinator van de Werkgroep Amsterdamsevaart. Wijkambassadeur Spaarnelanden. Vertegenwoordigde de Wijkraad in het project Alliantie Oostpoort.

 
 
 Wijkraadondersteunende leden:

 

Gerard Tensen

Wijkraadsondersteuning/redacteur wijkkrant: - .Zat al vele jaren in de wijkraad, eerst
in de nieuwe Amsterdamse buurt en in de wijkraad Amsterdamse buurten.
Maakt de wijkkrant en is in het dagelijks leven taxichauffeur.

   

 

 

 

Richard Terreehorst

Wijkraadsondersteuning:- Na het volgen van diverse wijkraadsvergaderingen heeft hij
aangegeven dat hij ondersteunend lid wil zijn. Volgt het Teylerplein
en parkeren.

     

Mariska van Zeeland

Wijkraadsondersteuning: -Na het volgen van diverse wijkraadsvergaderingen heeft
ook zij aangegeven de wijkraad te ondersteunen. Vroeger
penningmeester en wijkraadslid geweest in de wijkraad oude Amsterdamse buurt.
ook is zij beheerder van speeltuin de Papegaai.

     
 

Siem de Groot

Wijkraadsondersteuning:-Vroeger wijkraadslid en voorzitter van de wijkraad nieuwe Amsterdamse buurt, nu wijkraadsondersteuner met als aandachtsgebied van Zeggelenplein/DSK

 

 

 

© 2010 MelchiorICT