header
website Wijkraad Amsterdamse Buurten Haarlem
Menu
In de buurt
Teller
Bezoekers totaal: 67.753
Bezoekers vandaag: 7
Bezoekers gisteren: 3
Max. Bezoekers p/d: 132
Huidige bezoekers: 3
Max. online: 24
Tot. aantal pag. bekeken: 451.394
Huidige pag. bekeken: 55.955
Startpagina

 

12 februari 2023

De Wijkraad Amsterdamse Buurten heeft een doorstart gemaakt. Daarom is de contactinformatie van de wijkraad veranderd. Deze website zal niet meer gebruikt worden.

De nieuwe contactinformatie van de wijkraad is:

3 januari 2023

Agenda openbare wijkvergadering vergadering 10 januari

 1. Opening
 2. Goedkeuren notulen vorige vergadering
 3. Update van de wijkagent/handhaving
 4. Thema(’s) van deze vergadering
  1. Informeren over betaald parkeren
  2. Beantwoorden vragen over betaald parkeren door F. Smit(OPHaarlem)
 5. Update nieuwe website en email
 6. Rondvraag
 7. Volgende vergadering

 

1 december 2022

De wijkraad is doorgestart met grotendeels een nieuwe samenstelling.

De eerstkomende vergadering volgt binnenkort in de bekende lokatie

 

Wilt u deel uitmaken van onze wijkraad?
Dan is dit nu uw kans…

Wij zijn op zoek naar nieuwe ondersteuning.
Wij vragen mensen die gemotiveerd zijn om af en toe in hun vrije tijd voor onze wijk klaar te staan om:
Uw wijk te vertegenwoordigen in werkgroepen of deel uit te maken van de wijkkrantredactie
Met voorstellen of oplossingen te komen voor verbeterpunten in de wijk.
-    Mee te denken met de andere wijkraadsleden.
-    Uw wijk te monitoren, zodat u weet wat er zoal speelt, zowel positief als negatief.
-    Contact te onderhouden met andere wijkraden, politici en het belangrijkste: de buurtbewoners.
Hebt u zin om ons wijkraadteam te versterken, neemt u dan contact op met het secretariaat
via het e-mailadres secretariaat@wijkraadab.nl

                     
De leden van de wijkraad stellen zich voor:
(verandering in samenstelling per 22 november 2022

 

Elly Aafjes

Penningmeester: - Woont sinds een paar jaar
in de Amsterdamse buurt. Van origine is zij geen Haarlemse, maar vind het fijn wonen
hier. Zij is enkele maanden aspirant lid geweest, voordat zij de stap gemaakt heeft
naar wijkraadslid. 

   

 

 

         
 

Richard Terreehorst

Wijkraadslid:- Na het volgen van diverse wijkraadsvergaderingen als wijkraadsondersteunend lid heeft hij aangegeven dat hij lid wil zijn. Volgt het Teylerplein
en parkeren.

     

 

 

 

 

 

© 2010 MelchiorICT